Algemeen

Buromac NV/Atelier Maurice, hierna te noemen Atelier Maurice, verleent u hierbij toegang tot ateliermaurice.be (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Atelier Maurice en derden zijn aangeleverd. Atelier Maurice behoudt zich daarbij het recht om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
 
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Atelier Maurice spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Atelier Maurice.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Atelier Maurice. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Atelier Maurice, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Disclaimer